تجمع کارگران کارخانه کاشی نیلو در مقابل فرمانداری نجف آباد
تجمع کارگران کارخانه کاشی نیلو در مقابل فرمانداری نجف آباد

همزمان با حضور هیات بلند پایه استانداری نجف عراق در نجف آباد جهت عقد قرار داد خواهر خواندگی، نزدیک به صد نفر از کارگران کارخانه کاشی نیلو این شهر نیز در اعتراض به ادامه وضعیت نامناسب خود در این مجموعه تجمعی اعتراض آمیز را در مقابل فرمانداری ویژه نجف آباد برگزار کردند. عدم پرداخت حقوق […]

همزمان با حضور هیات بلند پایه استانداری نجف عراق در نجف آباد جهت عقد قرار داد خواهر خواندگی، نزدیک به صد نفر از کارگران کارخانه کاشی نیلو این شهر نیز در اعتراض به ادامه وضعیت نامناسب خود در این مجموعه تجمعی اعتراض آمیز را در مقابل فرمانداری ویژه نجف آباد برگزار کردند.

عدم پرداخت حقوق در طی چندین ماه متوالی،نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن عیدی و دیگر مزایا از مهمترین دلایل تجمع این کارگران به شمار می آید.

لازم به ذکر است دو کارخانه کاشی اصفهان و نیلو که اخیرا به بخش خصوصی واگذار شده اند ماهها است به علت مدیریت ضعیف خود با مشکلات جدی مواجه شده اند و این امر زندگی کارگران این واحد ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

شدت این مشکلات در این مدت به حدی بوده که علاوه بر اخراج دهها نفر از کارگران این واحد ها، شاهد اقدام به خود کشی یکی از کارگران با پرتاب خود از منبع آب، اعتراضات متعدد نمایندگان کارگران به مسئولان شهر و تجمع های مختلف در این خصوص بوده ایم ولی متاسفانه تمامی این اقدامات تاکنون با پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئولان مواجه نشده است.