ایرنا:معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری نجف آباد گفت: سال گذشته با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و ۸۳۶ نفر در مجموع بیش از ۸۷ درصد تعهد اشتغال این شهرستان محقق شد. احمدرضا جعفرزاده  افزود: سهمیه اشتغال سال ۹۵ این شهرستان بالغ بر پنج هزار و ۵۶۰ نفر در نظر گرفته شده بود که […]

ایرنا:معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری نجف آباد گفت: سال گذشته با ایجاد اشتغال برای چهار هزار و ۸۳۶ نفر در مجموع بیش از ۸۷ درصد تعهد اشتغال این شهرستان محقق شد.

احمدرضا جعفرزاده  افزود: سهمیه اشتغال سال ۹۵ این شهرستان بالغ بر پنج هزار و ۵۶۰ نفر در نظر گرفته شده بود که تا پایان اسفند سال گذشته، چهار هزار و ۸۳۶ نفر اشتغال ایجاد و در مجموع بیش از ۸۷ درصد از سهمیه اشتغال نجف آباد تحقق یافت.

جعفرزاده با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در نجف آباد گفت: رفع موانع تولید کارخانجات و واحدهای تولیدی شهرستان و برنامه ریزی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال از وظایف این کارگروه است.