تحلیل سیاسی با لهجه نجف آّبادی+ فیلم
تحلیل سیاسی با لهجه نجف آّبادی+ فیلم

اصغر حبیبی یکی از آزادگان عملیات خیبر اخیرا در سخنرانی خود در همایش شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، با همان لهجه نجف آبادی به نقد عملکرد برخی مسئولان می پردازد. (فیلم از آپارات خبرگزاری آنا گرفته شده)

اصغر حبیبی یکی از آزادگان عملیات خیبر اخیرا در سخنرانی خود در همایش شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، با همان لهجه نجف آبادی به نقد عملکرد برخی مسئولان می پردازد. (فیلم از آپارات خبرگزاری آنا گرفته شده)