تحویل یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده به محیط بانان نجف آباد
تحویل یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده به محیط بانان نجف آباد

یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده، توسط یک طبیعت دوست به محیط بانان شهرستان نجف آباد تحویل داده شد.  یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده توسط یکی از طبیعت دوستان شهرستان نجف آباد به محیط بانان این شهرستان تحویل داده شد. بر اساس این گزارش، پرنده یاد شده به دلیل عدم توانایی پرواز، تحویل مرکز […]

یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده، توسط یک طبیعت دوست به محیط بانان شهرستان نجف آباد تحویل داده شد.
 یک بُهله عقاب طلایی آسیب دیده توسط یکی از طبیعت دوستان شهرستان نجف آباد به محیط بانان این شهرستان تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، پرنده یاد شده به دلیل عدم توانایی پرواز، تحویل مرکز نگهداری پرندگان شد تا در صورت بهبودی و سلامت کامل در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود.
گفتنی است، عقاب طلایی پرنده ای شکاری از راسته شاهین سانان است که زیستگاه آن کوهستان های کم گیاه و خشک، جنگل های کوهستانی و صخره های ساحلی است و این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.