تحویل ۱۱۵۰ تن گندم به مرکز خرید نجف آباد
تحویل ۱۱۵۰ تن گندم به مرکز خرید نجف آباد
طبق خبر پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان، تاکنون بیش از هزار و  150 تن گندم کشاورزان شهرستان، به مرکز خرید گندم شهرستان تحویل داده شده است.

تحویل ۱۱۵۰ تن گندم به مرکز خرید نجف آباد

طبق خبر پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان، تاکنون بیش از هزار و  ۱۵۰ تن گندم کشاورزان شهرستان، به مرکز خرید گندم شهرستان تحویل داده شده است.

از این میزان، ۵۸۵ تن گندم بذری و ۵۷۰ تن گندم نان بوده است.

این کار با پیگیری های مستمر، اطلاع رسانی جامع و کامل به گندم کاران شهرستان، هماهنگی مرکز خرید با بانک عامل و همراهی پلیس راهور در موضوع تردد کامیون های حامل گندم انجام گرفته است.

گندم

گندم

تحویل ۱۱۵۰ تن گندم به مرکز خرید نجف آباد