پایگاه خبری شهرداری: مدیر‌عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری نجف‌آباد گفت: طی نیمۀ نخست سال‌جاری نزدیک به هفده هزار تن مواد بازیافتی به پنج ایستگاه ثابت جمع‌آوری پسماندهای بازیافتی سطح شهر تحویل شده است.

تحویل ۱۷هزار تن مواد بازیافتی در نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: مدیر‌عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری نجف‌آباد گفت: طی نیمۀ نخست سال‌جاری نزدیک به هفده هزار تن مواد بازیافتی به پنج ایستگاه ثابت جمع‌آوری پسماندهای بازیافتی سطح شهر تحویل شده است.

سعید خزاییلی گفت: یکی از معضلات کنونی ما رعایت نکردن زمان و تاریخ تقویم جمع‌آوری پسماندهای خانگی توسط برخی شهروندان است که این موضوع منجر به اعزام چندین‌باره خودروهای جمع‌آوری به نقاط مختلف و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجۀ شهرداری شده است.

خزاییلی ادامه داد: در نیمۀ نخست سال‌جاری، بیش از ۳۴هزار تن پسماند تر وارد کارخانۀ بازیافت نجف‌آباد شده که از این میزان بالغ بر ۲۷هزار تن مربوط به شهر نجف‌آباد بوده و بقیه از دیگر شهرهای سهام‌دار شامل گلدشت، تیران، کوشک، کهریزسنگ و رضوان‌شهر انتقال داده شده است.

وی در پایان اعلام داشت: در بهار و تابستان سال‌جاری، با همکاری شهروندان مناطق پنج‌گانه، بالغ بر ۱۷۸تن پسماند خشک از سطح شهر جمع‌آوری شده که از این میزان بخشی غیرقابل بازیافت بوده و در نهایت چیزی در حدود ۱۵۱تن مواد بازیافتی استحصال شده است.

بازیافت تحویل ۱۷هزار تن مواد بازیافتی در نجف آباد تحویل ۱۷هزار تن مواد بازیافتی در نجف آباد                3 300x200

بازیافت

تحویل ۱۷هزار تن مواد بازیافتی در نجف آباد