پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: طی روزهای اخیر، عملیات تخریب منبع آب بتنی فرسوده ویلاشه در بلوار آزادگان، نبش بلوار باهنر شروع شده و قرار است این سازه قدیمی، ظرف 2ماه به طول کامل حذف شود.

تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: طی روزهای اخیر، عملیات تخریب منبع آب بتنی فرسوده ویلاشه در بلوار آزادگان، نبش بلوار باهنر شروع شده و قرار است این سازه قدیمی، ظرف ۲ماه به طول کامل حذف شود.

این کار که با هماهنگی ارگان های مختلف انجام خواهد شد، به دلیل قرار گرفتن تیرها و شبکه انتقال برق در نزدیکی منبع، بایستی به صورت دستی انجام شود.

در ماه های گذشته سقوط قطعات ریز و درشت بتنی از این سازه، کارشناسان را بر آن داشت که بررسی های بیشتری روی این سازه انجام دهند که در نهایت آزمایشات فنی و بازدیدهای میدانی ثابت کرد که این سازه دیگر قابلیت تعمیر یا تغییر کاربری ندارد.

نجف آباد نیوز: آب شرب مورد نیاز ویلاشهر، چندین سال است که با اتصال به شبکه سراسری شهر نجف آباد تامین می شود و حذف این منبع، خللی در خدمت رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد کرد. پیش از این، برخی پیشنهادها در خصوص تغییر کاربری این سازه و استفاده از آن به عنوان رستوران یا چیزی شبیه آن مطرح شده بود.

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر 1608019285 I1nJ7 300x200

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر 1608019480 Y0uE9 300x200

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر 1608019461 U0pC0 300x200

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر 1608019304 F2sA1 300x200

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر