خبرگزاری صدا و سیما:رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نجف آباد گفت:حکم خلع ید از اراضی ملی حاجی آباد به وسعت  ۲۸ هزار و ۷۸۰ مترمربع و قلع و قمع یک استخر در این زمین ها انجام شد. بابک حقیقی  افزود: متصرفان در این زمین ها ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده بودند که […]

خبرگزاری صدا و سیما:رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نجف آباد گفت:حکم خلع ید از اراضی ملی حاجی آباد به وسعت  ۲۸ هزار و ۷۸۰ مترمربع و قلع و قمع یک استخر در این زمین ها انجام شد.
بابک حقیقی  افزود: متصرفان در این زمین ها ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده بودند که با حکم قضایی تخریب شد.