تخریب چراغ خاموش زیباترین خانه تاریخی نجف آباد
تخریب چراغ خاموش زیباترین خانه تاریخی نجف آباد

به دنبال عدم موفقیت تلاش ها برای ثبت خانه تاریخی تدین به عنوان اثری ملی و عدم همکاری مالک جدید این اثر برای فروش، این خانه ارزشمند هزار و دویست متر مربعی طی روزهای اخیر به تدریج از داخل تخریب شده به طوریکه در حال حاضر سقف بیشتر قسمت های آن از بین رفته است. […]

به دنبال عدم موفقیت تلاش ها برای ثبت خانه تاریخی تدین به عنوان اثری ملی و عدم همکاری مالک جدید این اثر برای فروش، این خانه ارزشمند هزار و دویست متر مربعی طی روزهای اخیر به تدریج از داخل تخریب شده به طوریکه در حال حاضر سقف بیشتر قسمت های آن از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد ارگان های مسئول از حدود یک سال پیش تلاش هایی را برای ثبت این خانه انجام داده بودند ولی به دلیل آنکه درخواست مالک نیز یکی از شرایط اصلی ثبت بنا محسوب می شود، این امر محقق نشد تا قوی ترین اهرم قانونی جلوگیری از تخریب اثر مذکور هیچ گاه به کار نیاید.

برخی کارشناسان ارزش این اثر که در کنار خانه های تاریخی لطفی،نوریان و معین به عنوان ۴ منزل با ارزش میراثی شناخته شده بودند را حداقل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان برآورد کرده اند ولی در مذاکرات صورت گرفته با مالک، حداقل قیمت پیشنهادی به میزان ۲ و نیم میلیارد تومان عنوان شده بود.

به نظر می رسد ضعف قوانین موجود در این بخش و نبود احکام بازدارنده را بتوان به عنوان مهمترین عوامل تخریب اثری مانند خانه تاریخی تدین محسوب کرد.

تخریب چراغ خاموش این اثر آنقدر ماهرانه انجام شده که حتی همسایگان نزدیک آن نیز در حدود یک ماه اخیر متوجه این کار نشده بودند و دیشب که یکی از همسایگان برای کاری به روی پشت بام می رود، متوجه تخریب گسترده صورت گرفته می گردد.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که برخی کارشناسان معتقدند هنوز نیز امکان بازسازی این خانه قدیمی متعلق به اواخر دوره قاجار وجود دارد ولی هزینه های اجرای آن بسیار سنگین خواهد بود.

در این میان مسعود منتظری شهردار نجف آباد نیز با اظهار تاسف شدید از تخریب این بنای ارزشمند اظهار داشت:« با وجود پیگیری های متعددی که طی سالهای اخیر به منظور تملک و بازسازی این مجموعه از سوی شهرداری انجام گرفته بود و در پاره ای موارد کار تا تنظیم قولنامه نیز پیشرفت داشت،مالک جدید بدون در نظر گرفتن پیشنهادات خوب ارائه شده، اقدام به تخریب بخش های اصلی خانه کرده است.»

منتظری همچنین ادامه داد:« تا زمانی که مدیریت فعلی شهرداری در راس کار حضور داشته باشد، به هیچ وجه اجازه ساخت و ساز در زمین این خانه تاریخی زیبا را نخواهیم داد.»

البته پیش از این نیز اتفاق مشابهی برای یکی دیگر از آثار تاریخی شهر روی داده بود که زمین آن خانه برای سالهای تنها به عنوان پارکینگ کاربری داشت ولی در حال حاضر با اخذ مجوزات قانونی، مجتمع عظیمی در آن مراحل ساخت خود را پشت سر می گذارد.