تخریب یک اثر تاریخی دیگر در نجف آباد
تخریب یک اثر تاریخی دیگر در نجف آباد

 پایگاه خبری فکر سبز: تنها چند وقت پس از تخریب خانه تاریخی تدین، امروز کاروان سرای مجیدی نیز در راسته چاقو سازهای بازار مرکزی نجف آباد، به همین سرنوشت دچار شد. تخریب این اثر ارزشمند متعلق به دوره قاجار در حالی صورت گرفته که سالها از انتظار برای ثبت ملی شدن آن گذشته ولی به […]

 پایگاه خبری فکر سبز: تنها چند وقت پس از تخریب خانه تاریخی تدین، امروز کاروان سرای مجیدی نیز در راسته چاقو سازهای بازار مرکزی نجف آباد، به همین سرنوشت دچار شد.

تخریب این اثر ارزشمند متعلق به دوره قاجار در حالی صورت گرفته که سالها از انتظار برای ثبت ملی شدن آن گذشته ولی به دلایلی امکان چنین اقدامی فراهم نشده بود.
البته در مورد خانه تاریخی تدین نیز،مسئولان اصطلاح «تخریب» را رد کرده و آن را تنها در حد یک تعرض دانسته اند و مابقی آن را ظرف کمتر از یک هفته به ثبت رساندند.
به نظر می رسد تجربه ای جدید در نجف آباد برای تسریع در ثبت یک اثر تاریخی شکل گرفته و به تدریج در مورد آثار مختلف تکرار خواهد شد.