ایرنا: ۲۰ حلقه چاه ذغالی سنتی به دلیل آلوده کردن محیط زیست، با دستور مقام قضایی تخریب شدند.

تخریب ۲۰ چاه ذغالی در نجف آباد

ایرنا: ۲۰ حلقه چاه ذغالی سنتی به دلیل آلوده کردن محیط زیست، با دستور مقام قضایی تخریب شدند.

محمد محمدی با اشاره به فعالیت بدون مجوز این چاه ها در حاشیه شهر نجف آباد گفت: به مالکان اخطار های متعدد زیست محیطی داده شده بود ولی کسی توجه نکرد.

محمدی از برداشت غیرقانونی چوب از ذخایر جنگلی و منابع طبیعی و آسیب به محیط زیست به عنوان دیگر زیان فعالیت این چاه های ذغالی نام برد و گفت: طی یازده ماه گذشته نزدیک به ۴۰ حلقه چاه غیر مجاز تخریب شده اند.

نجف آباد نیوز: امیدواریم با خودروهای بی کیفیت ساخته شده در جاده مخصوص به عنوان اصلی ترین منبع آلوده کننده هوا نیز برخورد مشابهی صورت گیرد.

تخریب چاه ذغالی

تخریب چاه ذغالی

تخریب ۲۰ چاه ذغالی در نجف آباد