ایمنا:رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: طی اعتراض و شکایات متعدد مردمی منطقه قمیشلو مبنی بر آلودگی هوا به دلیل فعالیت کارگاه های تولید سنتی زغال در زمین های محدود این منطقه و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی به مالکان مربوطه و توجه نکردن آنها براساس دستور دادستان شهرستان نجف آباد تعداد […]

ایمنا:رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: طی اعتراض و شکایات متعدد مردمی منطقه قمیشلو مبنی بر آلودگی هوا به دلیل فعالیت کارگاه های تولید سنتی زغال در زمین های محدود این منطقه و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی به مالکان مربوطه و توجه نکردن آنها براساس دستور دادستان شهرستان نجف آباد تعداد پنج حقله چاه غیر مجاز تولید زغال تخریب شد.
محمد محمدی گفت: طی سه ماه گذشته نیز ۴۰ حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در شهرستان نجف آباد با حکم مراجع قضایی پلمپ شده است.

تصویر خبر از کانال انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی نجف آباد گرفته شده است.

تخریب ۵چاه ذغالی در قمیشلو تخریب ۵چاه ذغالی در قمیشلو               169x300