تخریب ۳۵چاه ذغالی در چهار ماه
تخریب ۳۵چاه ذغالی در چهار ماه

ایرنا – رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت:۳۵ حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در چهارماه گذشته در نجف آباد با حکم مراجع قضایی تخریب شده بود محمد محمدی  گفت: اخیرا نیز پنج حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در بخش مرکزی نجف آباد به سبب آلوده کردن محیط زیست منطقه تخریب […]

ایرنا – رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت:۳۵ حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در چهارماه گذشته در نجف آباد با حکم مراجع قضایی تخریب شده بود
محمد محمدی  گفت: اخیرا نیز پنج حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در بخش مرکزی نجف آباد به سبب آلوده کردن محیط زیست منطقه تخریب شد.
وی گفت: با اعتراض و شکایات متعدد مردمی از شهرهای نجف آباد، ویلاشهر، گلدشت مبنی بر آلودگی هوا به دلیل فعالیت کارگاه های تولید زغال در محدوده نجف آباد ویلاشهرو صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی به مالکان مربوطه و توجه نکردن آنان، با حکم مراجع قضایی ، دستورتخریب این چاه ها صادر و اجرا شد.
وی گفت: چاه های یاد شده فاقد مجوز بوده که در آن به روش سنتی اقدام به سوزاندن چوب می کردند.