تخلیه نخاله های ساختمانی در سایت دفن رایگان شد
تخلیه نخاله های ساختمانی در سایت دفن رایگان شد

معاون اجرائی و خدمات شهری شهرداری گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و تاکید مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر، از این به بعد تخلیه نخاله های ساختمانی متعلق به محدوده شهر نجف آباد در محل سایت دفن در شمال این شهر کاملا رایگان خواهد بود ولی در صورت مشاهده تخلیه هر […]

معاون اجرائی و خدمات شهری شهرداری گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و تاکید مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر، از این به بعد تخلیه نخاله های ساختمانی متعلق به محدوده شهر نجف آباد در محل سایت دفن در شمال این شهر کاملا رایگان خواهد بود ولی در صورت مشاهده تخلیه هر گونه نخاله در دیگر نقاط شهر ضمن برخوردهای قانونی، خوردو متخلفان نیز توقیف خواهد شد.
اصغر مهدی پور معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری اعلام داشت:« در موضوع زباله های بیمارستانی با همکاری خوب شبکه بهداشت و درمان و نظام پزشکی تمامی مراکز درمانی پسماند های خطرناک خود را به بیمارستان های شهید محمد منتظری و فاطمه الزهرا تحویل می دهند تا پس از بی خطر سازی آنها،جهت دفع بهداشتی به محل در نظر گرفته شده در سایت دفن انتقال داده می شود.»

مهدی پور در ادامه سابقه استفاده از این منطقه به عنوان سایت دفن زباله را نزدیک به سه دهه عنوان کرد و افزود:« در بحث ضایعات کشتارگاه نیز،به هیچ وجه اجازه انتقال لاشه حیوانات بیمار به این نقطه داده نشده و این موارد تحت نظارت ۴ دامپزشک کشتارگاه در همان مکان سوزانده می شوند و در صورت نیاز برای حمل به دیگر نقاط تبدیل مانند کشتارگاه فساران در پایین دست شهر اصفهان، ماشین حمل لاشه پلمپ و مجددا در محل تبدیل فک پلمپ می شود.»
وی همچنین دفن زباله در این نقطه را منحصر به ساعات روز دانست و بیان داشت:« خودروهای ویژه حمل پسماند شهری ملزم هستند شبها با پوشش تور جهت تخلیه بار خود در کارخانه بازیافت حضور پیدا کنند و با توجه به نور کافی موجود در این نقطه،امکان حضور حیوانات وحشی در محل سایت بسیار کاهش پیدا کرده است.»
لازم به ذکر است که پس از فعال شدن خط کمربندی اتوبان شهید کاظمی در غرب نجف آباد میزان ورود حیوانات وحشی به محدوده اطراف سایت پسماند به میزان زیادی کاهش پیدا کرده و تنها در مواردی پرندگان امکان حضور در این نقطه را پیدا می کنند.

منبع خبر:news.najafabad.ir