در این فیلم که اوایل سال 63 در منطقه جفیر به عنوان عقبه جزایر مجنون، توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، تعدادی از نیروهای تدارکات و پشتیبانی لشکر8 نجف اشرف، در بخش های مختلف دیده می شوند.

تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل سال ۶۳ در منطقه جفیر به عنوان عقبه جزایر مجنون، توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، تعدادی از نیروهای تدارکات و پشتیبانی لشکر۸ نجف اشرف، در بخش های مختلف دیده می شوند.

شهید علی شریفی، مرحوم محمد علی نجفیان و مرحوم میرزا محمد قوقه ای پدر دو شهید، از جمله حاضران در این فیلم هستند.

در دقایق ابتدایی فیلم، بخش پشتیبانی لشکر در دشت جفیر، نشان داده می شود که در آن مرحوم محمد علی نجفیان از نیروهای این واحد، مرداد۹۹ فوت کردند، به بیان توضیحاتی می پردازد.

در بخشی از این صحبت ها، علی شریفی از نیروهای تدارکات لشکر نیز پشت سر نجفیان دیده می شود.

مرحوم محمد علی نجفیان از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم                     300x223

مرحوم محمد علی نجفیان از نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف

در این بخش، دبه های بزرگ ماست نیز دیده می شود که بخش عمده آن ها از گاوداری تحت مدیریت سید رضا اسماعیلیان در ابتدای جاده سد زاینده رود، نزدیک روستای گلاب، تامین می شد. برای این کار، پشتیبانی لشکر یک یا چند نیرو به این واحد دامداری می فرستاد تا کار تبدیل شیر گاو به ماست را انجام دهند.

این ماست ها وقتی به اندازه سه تا چهار تن می رسید، بار خاور شده و به دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال داده می شد و از آن جا با خودروهای کوچکتر به دیگر مناطق برده می شد.

در بخش دیگری از این فیلم، بخشی از ساختار توزیع غذا در لشکر ۸ نجف اشرف نشان داده می شود. در این مقطع، غذا در دانشگاه شهید چمران اهواز طبخ و بعد از طی حدود هشتاد کیلومتر، به این نقطه در دشت جفیر انتقال داده می شد.

در این نقل و انتقال، هر دیگ دارای شماره ای است که به طبق آن، دیگ متعلق به هر گردان یا واحد مشخص می شد. با این کار، غذای هر گردان یا واحد، در همان اهواز مشخص می شد و در زمان توزیع، بدون معطلی دیگر در اختیار واحد مربوطه قرار می گرفت. در مورد برخی واحدها هم که تعداد نفرات کمتری داشته و تعدادشان به یک دیگ کامل نمی رسید، غذا در همین محل از دیگ های بزرگ به قابلمه های متعلق به آن واحد انتقال داده می شد.

در این فیلم گفته می شود که برای ۳۵۰۰ نفر غذا تدارک دیده می شود که مقداری بیشتر از آمار نیروهای حاضر در خط پدافندی است. این رویه، در بیشتر عملیات ها و حضورهای پدافندی لشکر۸ نجف برقرار بوده و دلایل جالبی هم داشته. سردار شهید احمد کاظمی، تاکید ویژه ای بر تامین غذا و تدارکات نیروهایش داشته و به همین دلیل همیشه تاکید می کرد که بیشتر از آمار پخت و پز شود تا اگر در مسیر انتقال، خودروی حمل غذا هدف قرار گرفت یا به هر دلیلی امکان تدارکات رسانی وجود نداشت، ذخیره کافی از غذا برای جبران این گونه کمبودها وجود داشته باشد.

در قسمت پایانی این فیلم هم، روند انتقال آب به خط پدافندی نشان داده می شود. کار به این شکل بوده که دو تانکر بزرگ لشکر، (یک ولوو و یک هینو) آب را از خرمشهر یا سه راه حمیدیه بارگیری کرده و به جفیر می آوردند تا در این نقطه، تویوتا ها یا دیگر خودروهای نیمه سنگین دارای تانکر، آب گیری کرده و در طول خط کار توزیع را انجام دهند.

در این فیلم، خودروهای بزرگ برای انتقال آب به تویوتاها، مجهز به پمپ آب هستند ولی در جاهایی که این امکان فراهم نبود، خودروی مادر در مکانی مرتفع می ایستاد و بقیه در پایین دستش، آب گیری می کردند.

از جمع نیروهای حاضر در فیلم در بخش پایانی، فقط یک نفر را شناخته ایم؛ مرحوم میرزا محمد قوقه ای پدر شهیدان حسینعلی و محمد رضا قوقه ای. این پیرمرد با صفا، در اولین صحنه کنار دست یک تویوتا نشسته و در صحنه پایانی هم در رکاب همان خودرو ایستاده و مشغول صحبت و شوخی است.

مرحوم میرزا محمد قوقه ای از رزمندگان لشکر8 نجف اشرف تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم                       300x223

مرحوم میرزا محمد قوقه ای از رزمندگان لشکر۸ نجف اشرف

تدارکات و پشتیبانی لشکر۸نجف اشرف در جفیر+فیلم