در طول مدتی که ایران و جهان درگیر کرونا شده، برخی کشورها عملکرد موفق و قابل قبولی در این عرصه داشته اند و در برخی شاهد سوء مدیریت های متعدد بوده ایم.

تداوم بی تدبیری های دولت در مدیریت کرونا

در طول مدتی که ایران و جهان درگیر کرونا شده، برخی کشورها عملکرد موفق و قابل قبولی در این عرصه داشته اند و در برخی شاهد سوء مدیریت های متعدد بوده ایم.

در ایران نیز با وجود فداکاری، همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم و بسیاری از دستگاه ها، مجموعه دولت و ستاد ملی کرونا آن گونه که شایسته بوده نتوانسته این موضوع را مدیریت کند و بیش از یک سال است که فشار محدودیت های کرونایی، معضلات ناشی از بی تدبیری ها را سنگین تر کرده.

جدیدترین و بارزترین نمونه این بی تدبیری ها، تعطیلات نوروز امسال و تصمیم دولت برای آزاد گذاشتن سفرهای داخلی و خارجی است که همان گونه که پیش بینی می شد، به قرمزی بیشتر نقاط کشور و بازگشت محدودیت ها منجر شد.

چگونه است که در سفر به ترکیه و دبی و کیش و قشم و شمال، می شود شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرد ولی مدارس که به بهترین شکل این شیوه نامه ها را رعایت می کنند، هم چنان باید تعطیل باشند؟! آیا کسی به «بی سوادی» یک نسل فکر کرده؟

متاسفانه برخی در سطح کلان تصمیم هایی می گیرند که تبعات آن را نه مردم می توانند بپذیرند و نه دستگاه های متولی امکان اجرای محدودیت های حاصله را دارند.

در این میان، نباید از رسانه های مستقل نیز انتظار داشت، چشم شان را به روی این گونه بی تدبیری ها ببندند و اخبار و گزارش هایی را انعکاس دهند که به نوعی «ماست مالی» اشتباهات فاحش مدیریت کلان کرونا محسوب می شود.

حسن روحانی تداوم بی تدبیری های دولت در مدیریت کرونا تداوم بی تدبیری های دولت در مدیریت کرونا              300x201

حسن روحانی

تداوم بی تدبیری های دولت در مدیریت کرونا