تداوم تعطیلی مرکزی ترین پمپ بنزین نجف آباد در سایه ضعف مسئولان
تداوم تعطیلی مرکزی ترین پمپ بنزین نجف آباد در سایه ضعف مسئولان

با وجود گذشت نزدیک به ۹ ماه از تعطیلی پمپ بنزین ستاری به عنوان یکی از قدیمی ترین و مرکزی ترین جایگاه مشابه در سطح شهر،هنوز نیز هیچ اقدام خاصی از سوی مسئولان شهر برای راه اندازی این زیرساخت عمومی و مورد نیاز انجام نشده و حتی اطلاع رسانی صحیحی نیز در خصوص علت تعطیلی […]

با وجود گذشت نزدیک به ۹ ماه از تعطیلی پمپ بنزین ستاری به عنوان یکی از قدیمی ترین و مرکزی ترین جایگاه مشابه در سطح شهر،هنوز نیز هیچ اقدام خاصی از سوی مسئولان شهر برای راه اندازی این زیرساخت عمومی و مورد نیاز انجام نشده و حتی اطلاع رسانی صحیحی نیز در خصوص علت تعطیلی این واحد انجام نگرفته است.

برخی از مدیران ارشد شهر در پاسخ به علت تعطیلی این پمپ بنزین،دلیل آن را بدهکاری مالی مالک خصوصی آن و صدور حکم توقیف اموال دانسته اند و معتقدند به دلیل خصوصی بودن مالکیت زمین جایگاه، امکان هیچ گونه دخالتی در این موضوع ندارند و بایستی منتظر برگزاری مزایده اموال شخص مذکور به منظور فروش جایگاه به شخصی جدید و آغاز مجدد فعالیت آن بود.

این امر در حالی است که یکی دیگر از مسئولان حتی چنین مشکلی را چندان مهم ندانسته و در جلسه ای با خبرنگاران، استفاده از دیگر جایگاه های عرضه بنزین سطح شهر را چاره چنین معضلی عنوان داشته است.

به هر حال در شهری که دومین فرمانداری ویژه استان به شمار می آید و روسای دستگاه های مختلف می توانند به عنوان معاونان مدیر کل استان ایفای نقش کنند، پذیرش چنین استدلالهایی حداقل از سوی مردم امکان پذیر نیست و انتظار دارند مدیران شهر با قاطعیت بیشتر نسبت به رفع این مشکل مهم ورود پیدا کنند.

البته در این زمینه برخی شایعات نیز در خصوص وجود برنامه ریزی های خاص جهت تغییر کاربری زمین با ارزش این مجموعه هم وجود دارد که حتی احتمال آن می تواند مسئولان مربوطه را نسبت به چنین ادعایی حساس تر از گذشته کند.