«ولایتی» از بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان در گفت و گو  با خبرنگار ما از ترافیک ایجاد شده در خیابان شریعتی حدفاصل تقاطع رجایی (رضایی) تا ۱۵ خرداد انتقاد کرده است. او معتقد است که فعالیت یک میوه فروشی در این محدوده، دلیل اصلی چنین مشکلی است به طوری که در بسیاری از ساعات روز […]

«ولایتی» از بازنشستگان شبکه بهداشت و درمان در گفت و گو  با خبرنگار ما از ترافیک ایجاد شده در خیابان شریعتی حدفاصل تقاطع رجایی (رضایی) تا ۱۵ خرداد انتقاد کرده است.

او معتقد است که فعالیت یک میوه فروشی در این محدوده، دلیل اصلی چنین مشکلی است به طوری که در بسیاری از ساعات روز حتی امکان تردد عابرین پیاده در این بخش نیز وجود ندارد.

نجف آباد نیوز: تاکنون چندین بار شاهد برخورد قانونی ماموران با خودروهای پارک شده در مقابل این میوه فروشی بوده ایم ولی هر دفعه پس از چند روز این معضل دوباره باز می گردد.

حتی در پاره ای موارد شاگردان میوه فروشی نیز در نقش مامور راهنمایی و رانندگی ایفای نقش کرده و از خودروها می خواهند درست و صحیح پارک کنند ولی این اقدامات تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.

به نظر می رسد وقتی شهرداری از پول بیت المال خیابان شریعتی را تعریض کرده، دلیل ندارد یک میوه فروشی بیشترین سود را از آن ببرد و بقیه مردم زحمت ترافیکش را تحمل کنند.

(تصویر تزیینی است)