شرکت آب و فاضلاب نجف آباد اعلام کرده که تا پایان سال ۹۹، انشعاب فاضلاب را برای شهروندانی که شبکه برایشان اجرا شده، با تسهیلات ویژه واگذار خواهد کرد.

تسهیلات فاضلاب در نجف آباد

شرکت آب و فاضلاب نجف آباد اعلام کرده که تا پایان سال ۹۹، انشعاب فاضلاب را برای شهروندانی که شبکه برایشان اجرا شده، با تسهیلات ویژه واگذار خواهد کرد.

شهروندان برای اطلاعات بیشتر، می توانند با شماره تلفن ۱۵۲۲ تماس بگیرند.

تسهیلات فاضلاب آبفا نجف آباد تسهیلات فاضلاب در نجف آباد تسهیلات فاضلاب در نجف آباد          200x300

تسهیلات فاضلاب آبفا نجف آباد

تسهیلات فاضلاب در نجف آباد