رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد گفت: دانشجویان این دانشگاه که همگی تراز بالاتر از 6500 دارند و توانسته اند در مصاحبه های پذیرش، حداقل 70 نمره از صد را کسب کنند، در تمامی دوران چهار ساله تحصیل شان، علاوه بر دریافت حقوق ماهیانه، از امتیازاتی مانند بیمه، سنوات و معافیت خدمت استفاده خواهند کرد.

تسهیلات ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد گفت: دانشجویان این دانشگاه که همگی تراز بالاتر از ۶۵۰۰ دارند و توانسته اند در مصاحبه های پذیرش، حداقل ۷۰ نمره از صد را کسب کنند، در تمامی دوران چهار ساله تحصیل شان، علاوه بر دریافت حقوق ماهیانه، از امتیازاتی مانند بیمه، سنوات و معافیت خدمت استفاده خواهند کرد.

علیرضا حاجی صادقیان ادامه داد: در حال حاضر حضور پایه دانشجویان این دانشگاه، حدود ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان است که ماهیانه بر اساس استفاده کردن یا نکردن دانشجو از امکانات خوابگاهی، ۲۵ یا ۴۵ درصد از این میزان بابت بیمه و هزینه های دانشجویی کسر می شود.

حاجی صادقیان با اشاره به زیربنای ۶۶هزار متر مربعی این دانشگاه و تربیت حداقل ۶هزار معلم در طول پنجاه سال فعالیت این مجموعه آموزشی اظهار داشت: در حال حاضر از ۱۳ استان کشور پذیرش دانشجو داریم و مجموعه خوابگاهی این دانشگاه با ظرفیت ۴۲۰ تا ۵۰۰ نفر، از با کیفیت ترین مجموعه های استان شناخته می شود.

معاون پردیس دانشگاه فرهنگیان استان در ادامه با اعلام فارغ التحصیلی ۱۱۰ نفر از این دانشگاه طی سال گذشته و جذب ۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور طی سال جاری بیان داشت: در استان اصفهان که دارای دو مرکز ویژه پسران و سه مجموعه دختران است، به ترتیب  ۸۵۰ و ۷۰۰ نفر در سال جاری جذب خواهند شد که در همین راستا به دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد، پیشنهاد ثبت نام حداقل ۳۰۰ دانشجو داده شده است.

وی از فرسودگی زیرساخت های دانشگاه و نیاز به ورود خیرین و دستگاه های اجرایی شهرستان و استان به این موضوع خبر داد و با اعلام تحصیل بیش از ۷۵۰دانشجو در این مجموعه گفت: با توجه به محدودیت های دانشگاه به خصوص در موضوع خوابگاهی، امکان پذیرش این تعداد دانشجو وجود ندارد و در این خصوص رایزنی ها هم چنان ادامه دارد.

علیرضا حاجی صادقیان رییس د انشگاه فرهنگیان نجف آباد تسهیلات ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نجف آباد تسهیلات ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نجف آباد                                                300x180

علیرضا حاجی صادقیان رییس د انشگاه فرهنگیان نجف آباد

تسهیلات ویژه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نجف آباد