به دنبال درج خبری در خصوص تسویه مطالبات کارخانه کاشی اصفهان در چهار قسط، یکی از اعضای شورای کارگران کارخانه در تماس با خبرنگار ما توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده است.

تسویه ۴ماهه نداریم

به دنبال درج خبری در خصوص تسویه مطالبات کارخانه کاشی اصفهان در چهار قسط، یکی از اعضای شورای کارگران کارخانه در تماس با خبرنگار ما توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده است.

وی گفت: خوشبختانه روند بسیار خوب و امیدوار کننده ای در کارخانه شکل گرفته و مدیریت مجموعه با تلاشی شبانه روزی و جهادی کار را با همراهی تمامی پرسنل به پیش می برد. در خصوص مطالبات کارگران فعلی، بازنشستگان و نیروهای منفک شده، صحبت هایی شده و قرار است این مبالغ طی اقساط پانزده، بیست و چهار و هجده ماهه تسویه شود که بعضا اولین قسط آن نیز پرداخت شده است.

این نماینده جامعه کارگری ادامه داد: در حال حاضر تولید ماهیانه کارخانه به مرز ۳۰۰هزار متر مربع رسیده و با توجه به مجموعه اقدامات در دست اجرا و در صورت عدم بروز مشکلات پیش بینی نشده، می توانیم ظرف دو ماه آینده به ظرفیت تولید ششصد هزار متر مربع نیز برسیم که این موضوع امکان پرداخت مطالبات کارگران را تسهیل خواهد کرد.

اشاره به اضافه شدن تجهیزات جدید همچون جدیدترین «جت پرینتر» موجود در کشور به خط تولید کارخانه به همراه بازسازی بخش های دیگری از واحدها دیگر مطلبی بود که این کارگر کارخانه کاشی اصفهان با بیان آن گفت: مدیریت جدید کارخانه با دلسوزی و جدیت تمام در حال رفع مشکلات چندین ساله این مجموعه است و بدنه کارگری نیز که بعد از ماه ها تحمل مشکلات مختلف در دوران مدیریت قبلی، با تمام توان در مسیر بازگشت کارخانه به روزهای اوج خود تلاش می کنند.

در خبر قبلی که به نقل از یکی از رسانه ها عینا باز نشر شده بود، تسویه چهار ماهه بخشی از مطالبات کارگری مطرح شده بود که به نظر می رسد عبارت «بیست و چهار ماه» نقل قول صحیح تری از مدیر عامل کارخانه باشد.

کاشی اصفهان تسویه ۴ماهه نداریم تسویه ۴ماهه نداریم            1 169x300

کاشی اصفهان

تسویه ۴ماهه نداریم