پایگاه خبری شهرداری: شهردار جدید نجف آباد، مهم ترین اولویت های مجموعه تحت مدیریت خود را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، بررسی مجدد برخی پروژه های در دست اجرا و انجام برخی اصلاحات در مورد آن ها جهت انطباق با شرایط جدید دانست.

تشریح اولویت های شهردار جدید نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: شهردار جدید نجف آباد، مهم ترین اولویت های مجموعه تحت مدیریت خود را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، بررسی مجدد برخی پروژه های در دست اجرا و انجام برخی اصلاحات در مورد آن ها جهت انطباق با شرایط جدید دانست.

عبدالرسول امامی گفت: کاهش هزینه‌های جاری و جلب اعتبارات استانی و ملی، واقع بینی در تعریف پروژه‌های جدید، تمرکز بر جلب مشارکت بخش خصوصی و ایجاد درآمد پایدار و عدالت محوری و توازن اجرای پروژه‌ها در سطح مناطق مختلف، از دیگر اولویت های دوره جدید مدیریت شهرداری هستند.

امامی اضافه کرد: توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، حفظ محیط زیست، اولویت دادن به حفظ سلامت شهروندان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از دیگر مسائل مهم مورد توجه چهار سال آینده خواهند بود.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

تشریح اولویت های شهردار جدید نجف آباد