تشکیل قرارگاه سایبری در کانون های مساجد نجف آباد
تشکیل قرارگاه سایبری در کانون های مساجد نجف آباد

خبرگزاری شبستان: صالحی رئیس ارشاد نجف آباد گفت:آموزش وبلاگ نویسی و فعالیت در فضای مجازی طی دوره آموزشی چند ماهه انجام شد که آموزش های لازم در این خصوص ارائه شده است. وی افزود: قرارگاه سایبری در کانون های فرهنگی و هنری مساجد با توجه به آموزش های فضای مجازی تشکیل شده است و فعالیت […]

خبرگزاری شبستان: صالحی رئیس ارشاد نجف آباد گفت:آموزش وبلاگ نویسی و فعالیت در فضای مجازی طی دوره آموزشی چند ماهه انجام شد که آموزش های لازم در این خصوص ارائه شده است.

وی افزود: قرارگاه سایبری در کانون های فرهنگی و هنری مساجد با توجه به آموزش های فضای مجازی تشکیل شده است و فعالیت های فرهنگی و هنری و دینی این مراکز در فضای مجازی دنبال می شود.

وی یادآورشد: اموزش استفاده صحیح از فضای مجازی و معرفی آسیب ها و ظرفیت های این فضا نیز در کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نجف آباد انجام می شود.