پیکر استوار دوم سید محمد رضا هاشمی که دهم آذر ماه سال جاری بر اثر حادثه سقوط سنگ ازتریلر حامل آن، بر روی خودروی مستقر در میدان شهیدان حجتی نجف آباد زخمی و چند روز بعد در بیمارستان  شهید محمد منتظری جان خود را از دست داده بود، پنجشنبه صبح  از ساعت ۷ صبح از […]

پیکر استوار دوم سید محمد رضا هاشمی که دهم آذر ماه سال جاری بر اثر حادثه سقوط سنگ ازتریلر حامل آن، بر روی خودروی مستقر در میدان شهیدان حجتی نجف آباد زخمی و چند روز بعد در بیمارستان  شهید محمد منتظری جان خود را از دست داده بود، پنجشنبه صبح  از ساعت ۷ صبح از مقابل منزل پدری در آزادگان تشییع خواهد شد.

محمد رضا هاشمی تشییع مامور نیروی انتظامی نجف آباد/احتمال اعلام شهادت ماموران تشییع مامور نیروی انتظامی نجف آباد/احتمال اعلام شهادت ماموران              300x228
پیکر این افسر نیروی انتظامی در ادامه همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی و درگذشت پیامبر اکرم جهت اقامه نماز به باغ ملی  و سپس به سوی گلزار شهدای نجف آباد انتقال داده خواهد شد.

احتمال شهید اعلام شدن دو مامور انتظامی
به گفته یکی از مسئولان در چنین حوادثی، تمامی مستندات،شواهد و کروکی دقیق حادثه جهت بررسی و اعلام نظر یک کمیسیون ویژه در تهران جمع آوری و ارسال می گردد و این کمیسیون در نهایت نظر خود را در خصوص شهید بودن و یا نبودن افراد فوت شده اعلام می کند.
در این کمیسیون که یک نماینده مجلس،نماینده بنیاد شهید و نماینده نیروهای مسلح حضور دارند تاکنون پرونده افرادی همچون مظاهر احمدی و محسن شکرالهی  از نیروهای نیروی انتظامی نجف آباد و اصفهان که اخیرا در ماموریت های مختلف جان خود را از دست داده بودند، پس از شش و یک سال انتظار  رسما به عنوان شهید اعلام شدند.
در خصوص دو نیرویی که اخیرا از نجف آباد بر اثر حادثه سقوط سنگ از تریلی در میدان شهیدان حجتی جان خود را از دست دادند نیز در حال حاضر مراحل تکمیل پرونده  در حال طی شدن است تا در اولین فرصت نظر کمیسیون مربوطه در این خصوص استعلام و اعلام شود.
البته طبق آخرین پیگیری های پیکر مرحوم سید محمد رضا هاشمی هنوز نیز در بیمارستان شهید محمد منتظری قرار دارد و برنامه ای برای تشییع و تدفین نامبرده اعلام نشده است.