تسنیم: صبح امروز پیکر شهید سیدمحمود نوریان از جراحان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر

تسنیم: صبح امروز پیکر شهید سیدمحمود نوریان از جراحان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

وی که در بیمارستان کاشانی مشغول خدمت به بیماران بود و در اثر ابتلا به کرونا به همکاران مدافع سلامت شهیدش پیوست.

مراسم تشییع، از بیمارستان آیت‌الله کاشانی آغاز شد و با خاکسپاری در گلزار شهدای نجف آباد پایان یافت.

نجف آباد نیوز: تا لحظه تنظیم خبر، دستگاه های مسئول، گواهی در خصوص شهید بودن دکتر نوریان صادر نکرده اند.

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612395597921148904 300x209

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان

تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612550893421149144
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612543298121149134
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612535216821149124
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612531357421149114
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612512665221149104
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612453716721149014
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612472016721149044
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612480099521149054
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612484541721149064
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612494449621149084
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 139906161245012621149004
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612440332321148984
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612432733921148974
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612412060421148934
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612404926021148914
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر 1399061612395597921148904
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان