پدر سردار شهید عباسعلی جوزی یکی از دو شهید نجف آباد در فاجعه منا درگذشت. مراسم تشییع یکشنبه ۷ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح از تقاطع خیابان های ۱۵ خرداد و امام خمینی برگزار خواهد شد. پدر شهید اولین نفر از سمت چپ تصویر مشاهده می شود. (منبع خبر:مجموعه فرهنگی خادم الشهدا )  

پدر سردار شهید عباسعلی جوزی یکی از دو شهید نجف آباد در فاجعه منا درگذشت.

مراسم تشییع یکشنبه ۷ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح از تقاطع خیابان های ۱۵ خرداد و امام خمینی برگزار خواهد شد.

پدر شهید اولین نفر از سمت چپ تصویر مشاهده می شود.

(منبع خبر:مجموعه فرهنگی خادم الشهدا )photo565442439363538018 تشییع پدر «شهید منای نجف آباد» تشییع پدر «شهید منای نجف آباد» photo565442439363538018 1024x712