تشییع پیکر دو شهید مدافع حرم در نجف آباد
تشییع پیکر دو شهید مدافع حرم در نجف آباد

ایمنا: مراسم تشییع پیکر شهیدان محمد عیسی عارفی و سید اسحاق ساداتی از نیروهای فاطمیون را از دریچه دوربین «رضا قلیچ خانی» ببینید. گزارش تصویری

ایمنا: مراسم تشییع پیکر شهیدان محمد عیسی عارفی و سید اسحاق ساداتی از نیروهای فاطمیون را از دریچه دوربین «رضا قلیچ خانی» ببینید.

گزارش تصویری