در تصادف وانت پیکان با پراید در محور نجف آباد به عسگران، دو نفر کشته و یکی زخمی شد.

تصادف مرگبار در محور نجف آباد

در تصادف وانت پیکان با پراید در محور نجف آباد به عسگران، دو نفر کشته و یکی زخمی شد.

برنا: علت این حادثه که طی آن رانندگان دو خودرو در دم فوت کرده و یک سرنشین پراید نیز زخمی شد، عدم رعایت حق تقدم توسط وانت پیکان اعلام شده است.

حادثه یکشنبه ۲۷ خرداد اتفاق افتاده.

(تصویر تزیینی است)

آتش نشانی نجف آباد تصادف مرگبار در محور نجف آباد تصادف مرگبار در محور نجف آباد                       4 300x169

تصادف مرگبار در نجف آباد

تصادف مرگبار در محور نجف آباد