عصر سه شنبه پانزدهم خردادماه ۹۷،تصادف دو پراید در کمربندی جنوب یزدانشهر، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف یزدانشهر، ۷مصدوم داشت

عصر سه شنبه پانزدهم خردادماه ۹۷،تصادف دو پراید در کمربندی جنوب یزدانشهر، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

ایرنا: غفور راستین مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: در این حادثه هفت نفر شامل یک مرد، چهار زن و دو کودک مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل سانحه، به بیمارستان شهید منتظری نجف آباد منتقل شدند.

تصادف در نجف آباد تصادف یزدانشهر، ۷مصدوم داشت تصادف یزدانشهر، ۷مصدوم داشت            2 300x225

تصادف در نجف آباد

تصادف یزدانشهر، ۷مصدوم داشت