تصادف ۲موتور، ۷مصدوم داشت
تصادف ۲موتور، ۷مصدوم داشت

ایرنا:براثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در خیابان بهشتی امیرآباد نجف آباد هفت نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند. مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت:  ۲ زن، ۲ مرد و سه کودک مصدوم  حادثه، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در صحنه، به بیمارستان شهید محمد منتظری انتقال داده شدند. […]

ایرنا:براثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در خیابان بهشتی امیرآباد نجف آباد هفت نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت:  ۲ زن، ۲ مرد و سه کودک مصدوم  حادثه، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در صحنه، به بیمارستان شهید محمد منتظری انتقال داده شدند. (تصویر تزیینی است)