عکاس پایگاه خبری نجف آباد نیوز که به تهران رفته بود، امروز عصر همزمان با بازگشت پیکر پاسدار شهید محسن حججی بازگشته و تعدادی تصاویر اختصاصی از مراحل مختلف تشییع این شهید با خود آورده است.

عکاس پایگاه خبری نجف آباد نیوز که به تهران رفته بود، امروز عصر همزمان با بازگشت پیکر پاسدار شهید محسن حججی بازگشته و تعدادی تصاویر اختصاصی از مراحل مختلف تشییع این شهید با خود آورده است.