خبرنگار نجف آباد نیوز، بخشی از تصاویر خود از راهپیمایی اربعین امسال را از عراق برایمان ارسال کرده است.

تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از پیاده روی اربعین ۹۸ + تصاویر

خبرنگار نجف آباد نیوز، بخشی از تصاویر خود از راهپیمایی اربعین امسال را از عراق برایمان ارسال کرده است.

پیاده روی اربعین 98 تصاویر تصاویر اختصاصی نجف آباد نیوز از پیاده روی اربعین 98 + تصاویر                98 3 225x300

پیاده روی اربعین ۹۸

نچف آباد نیوز