ایمنا: رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، گوشه هایی از مراسم نماز عید سعید فطر امسال نجف آباد را به تصویر کشیده است.

تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد

ایمنا: رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، گوشه هایی از مراسم نماز عید سعید فطر امسال نجف آباد را به تصویر کشیده است.

نماز عید فطر تصاویر تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد            98           20 300x200

نماز عید فطر

نماز عید فطر تصاویر تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد            98           19 300x200

نماز عید فطر

نجف آباد نیوز