سردار شهید غلامرضا صالحی + تصاویر
سردار شهید غلامرضا صالحی + تصاویر
غلامرضا صالحی از چهره های شناخته شده و محوری جنگ بود که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، او را برای فرماندهی لشکر ۲۷ حضرت رسول به عنوان اصلی ترین نیروی نظامی پایتخت و یکی از یگان های تاثیرگذار سال های دفاع مقدس در نظر گرفته بود.

سردار شهید غلامرضا صالحی + تصاویر

غلامرضا صالحی از چهره های شناخته شده و محوری جنگ بود که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، او را برای فرماندهی لشکر ۲۷ حضرت رسول به عنوان اصلی ترین نیروی نظامی پایتخت و یکی از یگان های تاثیرگذار سال های دفاع مقدس در نظر گرفته بود.

در ماه های پایانی جنگ، اسماعیل کوثری فرماندهی لشکر۲۷ بود و قرار شد غلامرضا صالحی برای مدتی در جایگاه قائم مقامی باشد تا پس از آشنایی با شرایط کلی لشکر، عهده دار این مسئولیت شود. صالحی در اولین روزهای جنگ با یک گردان از نیروهای نجف آبادی، جلوی پیشروی عراق در سرپل ذهاب را گرفت و بعدها به ترکیب لشکر۸نجف اشرف اضافه شد و تا عملیات والفجر مقدماتی در اواخر سال۶۱ در همین یگان باقی ماند.

او در سال های بعد مسئولیت هایی مانند فرماندهی عملیات قرارگاه نجف سپاه به عنوان جبهه میانی کشور و ریاست ستاد رزمی قرارگاه حمزه سید الشهداء در شمال غرب را عهده دار شد. همچنین طی عملیات قادر که تیر ماه سال ۶۴ در شمال غرب ایران با محوریت ارتش صورت گرفت،  نماینده تام الاختیار سپاه در قرارگاه فرماندهی عملیات بود.

در چند ماهی که قائم مقام لشکر۲۷ حضرت رسول شد، چنان در بین نیروهای این یگان محبوبیت پیدا کرد که نیروهای قدیمی می گفتند «انگار همت زنده شده». مثل همیشه مردمی، متواضع و شجاع بود و خطرناک ترین صحنه ها را برای انجام وظیفه انتخاب می کرد. بدون شک اگر غلامرضا زنده می ماند، امروز یکی از ارشدترین فرماندهان سپاه بود.

متن کامل زندگی نامه شهید

 

شهید غلامرضا صالحی

شهید غلامرضا صالحی