پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی: شهر نجف‌آباد در روز یازدهم محرم در اختيار اوباش و حامـيان دولتی آنها بوده است. گروه‌های وحشت درحالی ‌که در جلوی آنها پاسبان‌ها و نظاميان تيراندازی می‌کردند شهر را به آتش و خـون می‌کشند.

تصرف نجف آباد توسط اوباش

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی: شهر نجف‌آباد در روز یازدهم محرم در اختیار اوباش و حامـیان دولتی آنها بوده است. گروه‌های وحشت درحالی ‌که در جلوی آنها پاسبان‌ها و نظامیان تیراندازی می‌کردند شهر را به آتش و خـون می‌کشند.

محرم سال ۱۳۵۷ نقطه عطفی در مبارزات مردم شهرهای مختلف بر علیه رژیم پهلوی محسوب می‌شود. در این راستا مردم انقلابی در شهرهای مختلف با برپایی مراسمات و تظاهرات چهره سفاک رژیم را به جهانیان نشان می‌دادند. یکی از این تجاوزات بی حد رژیم در شهر اصفهان و نجف‌آباد بعد از تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاد. در این زمینه در کتاب «محرم ۱۳۵۷ به روایت اسناد» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در مورد این جنایت رژیم می‌خوانیم:

شدیدترین ‌این درگیری‌ها در نجف‌آباد رخ داد. در این روز چماقداران طرفدار رژیم، همـراه با مأموران شهربانی و ژاندارمری به منازل و مغازه‌های مخالفان رژیم حمله برده و آن مکان‌ها را به آتش کشیدند که در اثر این درگیری‌ها تعدادی از اهالی و مردم شهید و زخمی شدند. در این زمینه گزارشی از جمعیت حقوقدانان ‌ایران وجود دارد که در آن آمده است:

«… شهر نجف‌آباد در روز یازدهم محرم در اختیار اوباش و حامـیان دولتی آنها بوده است. گروه‌های وحشت درحالی ‌که در جلوی آنها پاسبان‌ها و نظامیان تیراندازی می‌کردند شهر را به آتش و خـون می‌کشند و در تمام مدت ۴۸ ساعت غارت و کشـتار، همکـاری صمیمانه‌ای میان پلیس و کماندوها و غارتگران برقرار بوده است. رهبری تمام عملیات را سرگـرد ذوالفـقاری، رئیس شهربانی نجف‌آباد، برعهـده داشته است. تحقیقات هیئت اعزامی جمعیت حقـوقـدانان نشان می‌دهد که حداقـل ۲۵ نفر در نجف‌آباد شهید و سیصد نفـر مجروح شده‌اند و تعـداد زیادی از مغا‌زه‌ها و منازل هم مورد هجـوم قرارگرفته است».

نجف آباد نیوز: نجف آباد، ۳۸ شهید انقلاب دارد که از این تعداد، بیشترین سهم مربوط به حوادث محرم سال ۵۷ است. در حوادث یازدهم و دوازدهم محرم آن سال، عوامل رژیم به تلافی پایین کشیدن مجسمه شاه در روز عاشورا، وارد شهر شده و تعداد قابل توجهی را به خاک و خون کشیدند.

تصاویر دوران انقلاب نجف آباد تصرف نجف آباد توسط اوباش تصرف نجف آباد توسط اوباش najafabadnew 23 300x199

تصاویر دوران انقلاب نجف آباد

شهدای نجف آباد در انقلاب تصرف نجف آباد توسط اوباش تصرف نجف آباد توسط اوباش                       221x300

شهدای نجف آباد در انقلاب

تصرف نجف آباد توسط اوباش