سایت دانشگاه آزاد اسلامی امروز در حالی تصویر دو تن از دانشجویان کشته شده در اتوبوس چپ کرده خود را منتشر کرد که برخی منابع خبری از کشته شدن سومین نفر در این فاجعه خبر داده اند. مصطفی قاسمی دانشجوی رشته بیوشیمی(تصویر سمت چپ) و حسین غفرانی دانشجوی رشته عمران دو نفری هستند که این […]

سایت دانشگاه آزاد اسلامی امروز در حالی تصویر دو تن از دانشجویان کشته شده در اتوبوس چپ کرده خود را منتشر کرد که برخی منابع خبری از کشته شدن سومین نفر در این فاجعه خبر داده اند.

دانشجویان کشته شده تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد                  300x225

مصطفی قاسمی دانشجوی رشته بیوشیمی(تصویر سمت چپ) و حسین غفرانی دانشجوی رشته عمران دو نفری هستند که این دانشگاه تا کنون درگذشت آنها را به خانواده آنها تسلیت گفته است.

لازم به ذکر است که در تصاویر منتشر شده فرسودگی بیش از حد اتوبوس حامل این تعداد دانشجو که در آستانه روز د انشجو کام شهر و دانشجویان را تلخ کرد به خوبی قابل مشاهده است.

اتوبوس فرسوده۲ تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد             2 300x224 اتوبوس فرسوده۱ تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد تصویر دو تن از دانشجویان قربانی شده در اتوبوس فرسوده آزاد نجف آباد             1 225x300

حال جای این سوال باقی است که دانشجویانی که هر ترم مجبور به پرداخت شهریه هایی بسیار سنگین هستند،چرا باید با ارابه ی مرگی اینچنین رفت و آمد داشته باشند؟

این پایگاه خبری آمادگی دارد در اولین فرصت پاسخ مستند و قانع کننده مسئولان مربوطه را در این خصوص جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید.