فردریک بوگن خبرنگار روزنامه فرانکفورت که اخیرا با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی مصاحبه کرده، گفته: «از دیدار با خانواده شهید حججی و صفای آنها شگفت زده شدم. نجف آباد شهر کوچکی است. آمار شهدای بالای این شهر برای من سوالات بسیاری ایجاد کرد.» وی ادامه داد: «مطمئن هستم با دست پر به […]

فردریک بوگن خبرنگار روزنامه فرانکفورت که اخیرا با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی مصاحبه کرده، گفته: «از دیدار با خانواده شهید حججی و صفای آنها شگفت زده شدم.
نجف آباد شهر کوچکی است. آمار شهدای بالای این شهر برای من سوالات بسیاری ایجاد کرد.»

وی ادامه داد: «مطمئن هستم با دست پر به کشورم باز میگردم و حرف های زیادی برای مردم آلمان خواهم داشت.یک گزارش خوب از نجف آباد و مردمش تهیه خواهم کرد.»