تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری نجف آباد نیوز: هزینه ها به صورت ماهیانه و در شروع کار تعیین شده است. کادر بزرگ بالای صفحه: 5۰۰هزار تومان برای یک ماه کادرهای کوچک کنار صفحه:300 هزار تومان برای یک ماه

تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز

تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری نجف آباد نیوز:
هزینه ها به صورت ماهیانه و در شروع کار تعیین شده است.
کادر بزرگ بالای صفحه: ۵۰۰هزار تومان برای یک ماه
کادرهای کوچک کنار صفحه:۳۰۰ هزار تومان برای یک ماه

این هزینه ها تا پایان سال ۹۹ اعتبار دارند.

تبصره: تعرفه دولتی ها و خصولتی ها، ۲ برابر بخش خصوصی است و امکان درج تبلیغ آن ها در کانال های نجف آباد نیوز در پیام رسان ها نیز وجود ندارد.

توضیح: کادرهای بالاتر به کسانی تعلق خواهد گرفت که زودتر سفارش بدهند.

بنر تبلیغات، تنها در صفحه اول سایت درج خواهد شد و در صفحات داخلی قابل مشاهده نخواهد بود.

مخاطبانی که پایگاه خبری را با گوشی دنبال کنند، بنرهای تبلیغاتی را مشاهده نخواهند کرد.

متن تبلیغاتی یا نشانی سایت مورد نظر خود را از طریق تلگرام یا ایتا به شماره ۰۹۱۳۴۳۱۱۷۸۳ ارسال کنید.

هزینه تبلیغات را به شماره کارت زیر به نام حسین موحدی واریز کرده و رسید آن را به شماره فوق ارسال نمایید.

شماره کارت بانک ملی:

۶۰۳۷۹۹۷۲۹۱۵۵۹۳۲۷

نجف آباد نیوز تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز             300x300

نجف آباد نیوز

تعرفه تبلیغات در نجف آباد نیوز