تعطیلی ۹ واحد آلاینده در نجف آباد
تعطیلی ۹ واحد آلاینده در نجف آباد

اصفهان / واحد مرکزی خبر:فعالیت ۹ واحد آلاینده محیط زیست در نجف آباد متوقف شد. آقای ابراهیم زاده رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: در پی صدور اخطاریه زیست محیطی وبی توجهی این واحدهای آلاینده به برطرف سازی آلودگی، فعالیت۹ واحدآلاینده دراین شهرستان متوقف شدوپرونده تخلف آنها به مراجع قضایی تحویل شد. بر […]

اصفهان / واحد مرکزی خبر:فعالیت ۹ واحد آلاینده محیط زیست در نجف آباد متوقف شد.
آقای ابراهیم زاده رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: در پی صدور اخطاریه زیست محیطی وبی توجهی این واحدهای آلاینده به برطرف سازی آلودگی، فعالیت۹ واحدآلاینده دراین شهرستان متوقف شدوپرونده تخلف آنها به مراجع قضایی تحویل شد.
بر اساس ماده ۱۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، در شرایط خاص آلودگی هوا و اعلام واحدهای حفاظت محیط زیست باید فعالیت واحدهای صنعتی آلوده کننده متوقف شود وچنانچه واحدی از اجرای این دستورالعمل خودداری کند با پیگیری دستگاه حفاظت محیط زیست و به دستور مقام قضایی فعالیت آن واحد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی متوقف خواهدشد.