تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه
تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

خبرگزاری خانه ملت:ابوترابی درباره محور طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور تصریح کرد: در تلاش هستیم تعطیلی روزهای پنج شنبه جای خود را به روزهای شنبه دهد تا از نظر مبادلات تجاری بتوان خود را همسو با دیگر کشورها کنیم. وی یادآور شد: بین کشورهای اسلامی تنها ایران به همراه یک کشور دیگر، روزهای پنج شنبه و […]

خبرگزاری خانه ملت:ابوترابی درباره محور طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور تصریح کرد: در تلاش هستیم تعطیلی روزهای پنج شنبه جای خود را به روزهای شنبه دهد تا از نظر مبادلات تجاری بتوان خود را همسو با دیگر کشورها کنیم.

وی یادآور شد: بین کشورهای اسلامی تنها ایران به همراه یک کشور دیگر، روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل هستند در حالی که دیگر کشورهای اسلامی روزهای جمعه و شنبه را تعطیل اعلام کرده اند به همین دلیل لازم است تعطیلی روزهای شنبه جایگزین پنج شنبه شود.

وی ادامه داد: در طرح مذکور قرار است روز ۱۲ فروردین و ۱۵ خرداد نیز از تعطیلی حذف شود اما روز ۵ فروردین جزو تعطیلی رسمی محسوب گردد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با یادآوری رد کلیات طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، ۶ ماه پس از رد کلیات طرحی در کمیسیون‌های تخصصی می توان به صورت چاپی آن را در صحن علنی عینا مطرح کردکه در همین راستا تلاش می کنیم با امضای ۱۵نماینده دیگر این موضوع را از ابتدای سال آینده به صحن بیاوریم.