اتاق اصناف نجف آباد، با انتشار نامه ای از تعطیل شدن تمامی واحد های صنفی و فروشگاه های بزرگ نجف آباد تا اطلاع ثانوی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

تعطیلی فروشگاه های بزرگ نجف آباد برای کرونا

اتاق اصناف نجف آباد، با انتشار نامه ای از تعطیل شدن تمامی واحد های صنفی و فروشگاه های بزرگ نجف آباد تا اطلاع ثانوی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

اتاق اصناف اعلام کرده که در صورت سرپیچی این فروشگاه های بزرگ از دستورالعمل صادر شده، نسبت به پلمپ آن ها اقدام خواهد شد. منبع خبر کانال تلگرامی تیتر یک به نشانی https://t.me/titreyeknajafabad

اطلاعیه اتاق اصناف نجف آباد در مورد کرونا

اطلاعیه اتاق اصناف نجف آباد در مورد کرونا

تعطیلی فروشگاه های بزرگ نجف آباد برای کرونا