کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان: مدیر آموزش و پرورش نجف آباد با اشاره به تصمیم ستاد مقابله با کرونا در کشور برای تعطیلی سه روزه مدارس، از والدین خواست از حضور دانش آموزان در نقاط شلوغ و عمومی جلوگیری کنند.

تعطیلی مدارس نجف آباد

کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان: مدیر آموزش و پرورش نجف آباد با اشاره به تصمیم ستاد مقابله با کرونا در کشور برای تعطیلی سه روزه مدارس، از والدین خواست از حضور دانش آموزان در نقاط شلوغ و عمومی جلوگیری کنند.

سید رضا موسوی زاده با درخواست برای پیگیری ویژه برنامه های آموزشی ارائه شده توسط صدا و سیما گفت: مدیران و دبیران شهرستان نیز بایستی در بستر شبکه های اجتماعی، آموزش به دانش آموزان و کمک به والدین در این مسیر را دنبال کنند.

نجف آباد نیوز: به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته تمامی مدارس و دانشگاه ها را تا بعد از تعطیلات نوروز تعطیل کند ولی برای جلوگیری از برنامه ریزی خانواده ها برای رفتن به مسافرت، تعطیلی ها را به صورت بازه های زمانی چند روزه اعلام و تمدید می کند.

این میزان تعطیلی در شرایطی که نزدیک به دو هفته نیز تعطیلی آلودگی هوا داشتیم، شرایط تحصیلی دانش آموزان را برای خانواده ها بسیار سخت کرده است. خانواده هایی که در این شرایط سخت اقتصادی (که در فضاسازی کرونایی سخت تر هم شده)، هزینه های قابل توجهی به عنوان شهریه و هزینه سرویس متحمل شده اند و الآن نیز مجبورند خودشان بچه ها را درس بدهند.

سید رضا موسوی زاده تعطیلی مدارس نجف آباد تعطیلی مدارس نجف آباد                  300x200

سید رضا موسوی زاده مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

تعطیلی مدارس نجف آباد