تعطیلی دو واحد آلاینده ی هوا و محیط زیست در نجف آباد
تعطیلی دو واحد آلاینده ی هوا و محیط زیست در نجف آباد

فعالیت دو واحد آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان نجف آباد تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز گفت: دو واحد آلاینده ریخته گری در شهرستان نجف آباد که اقدام بهآلودگی هوا کرده بود پس از صدور اخطاریه کتبی و اقدام نکردن برای رفع آلایندگی ، تعطیل شد. ظهرابی افزود: به این واحد های آلاینده برای رفع آلودگی ۱۵ روز […]

فعالیت دو واحد آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان نجف آباد تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز گفت: دو واحد آلاینده ریخته گری در شهرستان نجف آباد که اقدام بهآلودگی هوا کرده بود پس از صدور اخطاریه کتبی و اقدام نکردن برای رفع آلایندگی ، تعطیل شد.
ظهرابی افزود: به این واحد های آلاینده برای رفع آلودگی ۱۵ روز مهلت داده شده بود.

منبع:واحد مرکزی خبر