ایرنا: غلامحسین سلیمانی نسب  با بیان اینکه دولت کمک خود را برای ساخت فازجدید این بیمارستان پرداخت کرده، افزود: براساس تعهدی که انجام گرفته مقرر شده که ۵ میلیارد تومان ازمبلغ تکمیل این بخش از بیمارستان توسط دولت و ۵ میلیارد تومان دیگر با کمک خیران شهرستان تامین شود که دولت ۱۰۰درصد به تعهد خود عمل […]

ایرنا: غلامحسین سلیمانی نسب  با بیان اینکه دولت کمک خود را برای ساخت فازجدید این بیمارستان پرداخت کرده، افزود: براساس تعهدی که انجام گرفته مقرر شده که ۵ میلیارد تومان ازمبلغ تکمیل این بخش از بیمارستان توسط دولت و ۵ میلیارد تومان دیگر با کمک خیران شهرستان تامین شود که دولت ۱۰۰درصد به تعهد خود عمل کرده اما کمک خیران تاکنون زیر ۱ میلیارد تومان بوده است.
مدیر بیمارستان شهید محمد منتظری نیزگفت: ماهیانه بیش از پنج هزار نفر به اورژانس این بیمارستان مراجعه می کنند. بیش از۶۵ درصد پروژه بیمارستان تکمیل شده و اگرخیران شهرستان به تعهد خودعمل کنند با تکمیل و افتتاح این پروژه وضعیت اورژانس و بیمارستان ارتقا پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: فاز جدید بیمارستان محمد منتظری نجف آباد در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیر بنای ۱۰ هزار مترمربع و در چهارطبقه در حال احداث است.
وی افزود: این طرح شامل پارکینگ، اورژانس، کلنیک فوق تخصصی با ۴۰ مطب، بخش های فیزیوتراپی، دندان پزشکی تخصصی، کلونوسکوپی، آندوسکوپی و بخش فوق تخصصی جراحی قلب، آنژیو گرافی، دو اطاق عمل جراحی قلب و آی سی یو جراحی قلب و بخش سی سی یو است.
وی افزود: اگرخیران به تعهدات خود در تکمیل بیمارستان عمل کنند دولت درخصوص تاسیسات مورد نیاز این بیمارستان که بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد بطور کامل تخصیص خواهد داد.