نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر دولت به صحبت‌ها گوش کرده بود امروز چنین وضعیتی در برجام نداشتیم، زندگی مردم در این مدت بدتر شده و دامنه رکود نیز بیشتر شده است، دشمن به بهانه برجام، ۴ سال ما را فریب داد و به واقع ۴ سال از ما فرصت‌سوزی شد.

تعویض مدیران پیر با جوانان/فریب۴ساله برجام

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: اگر دولت به صحبت‌ها گوش کرده بود امروز چنین وضعیتی در برجام نداشتیم، زندگی مردم در این مدت بدتر شده و دامنه رکود نیز بیشتر شده است، دشمن به بهانه برجام، ۴ سال ما را فریب داد و به واقع ۴ سال از ما فرصت‌سوزی شد.

خبرگزاری خانه ملت: ابوترابی با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید به مسائلی چون صندوق بازنشستگی، صندوق فولاد و امور مالیاتی بپردازد، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور به جای وقت‌گذاری روی مسائل اساسی روی برجام تمرکز کرد، امروز هم می‌توان با وحدت و تلاش مشکلات را برطرف کرد، چراکه وضعیت بدتر از دوران جنگ نیست، اما شرط مهم آن این است که پیرمردهایی که در این دولت کم تعداد هم نیستند و انگیزه و نوآوری برای کار ندارند جای خود را به جوانان بدهند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون افزود: مردم انتظار نداشتند وزرای جمهوری اسلامی دارایی‌های میلیاردی داشته باشند، وضعیت به نحوی شده است که از وزرا تا بخشداران همگی افراد مسن هستند و این کار باعث سرخوردگی جوانان متعهد و متخصص شده است و ناامیدی بین جوانان زیاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مرد بیکار و تحصیلکرده هست چه لزومی دارد که بانوان مشغول به کار شوند، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد استخدامی‌های سال قبل و امسال، بانوان هستند و این معضل بسیار بزرگی است و زمانی که پسر بیکار و تحصیل‌کرده داریم اولویت استخدام با آن‌هاست تا بتوانند تشکیل خانواده هم بدهند، اما به جای آن بانوان مشغول به کار می‌شوند و همان خانم هم حاضر به ازدواج با یک پسر بیکار نیست.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: آقایان با غفلت بزرگ همچنان آمارهای غلطی مانند ایجاد یک میلیون شغل را مطرح می‌کنند، مردم هم این آمارها را ندیده و لمس نکرده‌اند، برخی آمارها را به رئیس‌جمهور می‌دهند و او نیز این آمارها را اعلام می‌کند، در حالی که چنین چیزهایی واقعیت ندارد.

وی گفت: اگر دولت به صحبت‌ها گوش کرده بود امروز چنین وضعیتی در برجام نداشتیم، زندگی مردم در این مدت بدتر شده و دامنه رکود نیز بیشتر شده است، دشمن به بهانه برجام، ۴ سال ما را فریب داد و به واقع ۴ سال از ما فرصت‌سوزی شد.

ابوالفضل ابوترابی تعویض مدیران پیر با جوانان/فریب۴ساله برجام تعویض مدیران پیر با جوانان/فریب۴ساله برجام              300x215

ابوالفضل ابوترابی

تعویض مدیران پیر با جوانان/فریب۴ساله برجام