کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: جواد حجتی با کسب ۸ رای به عنوان رییس شورای اسلامی دوره پنجم نجف‌آباد در آخرین سال فعالیت انتخاب شد.

تعیین آخرین رییس شورای پنجم نجف آباد

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: جواد حجتی با کسب ۸ رای به عنوان رییس شورای اسلامی دوره پنجم نجف‌آباد در آخرین سال فعالیت انتخاب شد.

در این انتخابات محمدحسن آسیابانی با ۷ رای به عنوان نایب رییس، مجید پزشکی با ۷ رای به عنوان خزانه‌دار و آقای عیدی‌محمد طرقی با ۸ رای به عنوان دبیر انتخاب شدند.

جواد حجتی تعیین آخرین رییس شورای پنجم نجف آباد تعیین آخرین رییس شورای پنجم نجف آباد                   300x200

جواد حجتی

تعیین آخرین رییس شورای پنجم نجف آباد