تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای روستا
تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای روستا

پایگاه خبری فرمانداری: هفت عضو اصلی و پنج تن عضو علی البدل هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد از بین ۳۰ تن از معتمدین محلی انتخاب شدند. رمضانعلی صادقی، اکبرکافی موسوی، بهمن براهیمی، مرتضی مهدیان، علیرضا گل افشانی، عباس صالحی و مجتبی براهیمی اعضای اصلی هستند.

پایگاه خبری فرمانداری: هفت عضو اصلی و پنج تن عضو علی البدل هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد از بین ۳۰ تن از معتمدین محلی انتخاب شدند.

رمضانعلی صادقی، اکبرکافی موسوی، بهمن براهیمی، مرتضی مهدیان، علیرضا گل افشانی، عباس صالحی و مجتبی براهیمی اعضای اصلی هستند.