تعیین ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری
تعیین ترکیب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری

پایگاه خبری فرمانداری: با رای گیری از بین ۲۷  نفر از معتمدین مردم که با تایید هیات نظارت بر انتخابات این شهرستان انتخاب شده بودند، ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.  مرتضی محمدی، سیدرسول صدری، احمد قدیریان،سیدرسول اسماعیلیان، علیرضا غیور، محمد […]

پایگاه خبری فرمانداری: با رای گیری از بین ۲۷  نفر از معتمدین مردم که با تایید هیات نظارت بر انتخابات این شهرستان انتخاب شده بودند، ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.

 مرتضی محمدی، سیدرسول صدری، احمد قدیریان،سیدرسول اسماعیلیان، علیرضا غیور، محمد خزائیلی، محسن ستاری ،غلامرضا خزائیلی و عباس موذنی اعضای اصلی هستند.

در خبر، ذکری از اعضای علی البدل نشده است.