تعیین ترکیب کمیسیون های چهارمین شورای شهر در سومین سال فعالیت
تعیین ترکیب کمیسیون های چهارمین شورای شهر در سومین سال فعالیت

ئیس شورای شهر نجف آباد گفت: در صد و پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر نجف آباد، اعضای کمیسیون های سه گانه فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به همراه برنامه و بودجه شهرداری در کنار ۴۲ کمیته،کار گروه، شورای سازمان،کمیسیون و انجمن مشخص شدند. محمد حسن آسیابانی در پایان یکی از جلسات کاری ضمن […]

ئیس شورای شهر نجف آباد گفت: در صد و پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر نجف آباد، اعضای کمیسیون های سه گانه فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به همراه برنامه و بودجه شهرداری در کنار ۴۲ کمیته،کار گروه، شورای سازمان،کمیسیون و انجمن مشخص شدند.
محمد حسن آسیابانی در پایان یکی از جلسات کاری ضمن اعلام این خبر افزود:« کمیسیون فنی و عمران با حضور پزشکی،گودرزی،یوسفی نژاد،جواد و مصطفی حجتی،حاجی صادقیان و فتحیان تشکیل خواهد شد و ریاست آن را پزشکی، نائب رئیسی گودرزی و جواد حجتی نیز به عنوان دبیر در جلسات حاضر می شود.»
آسیابانی ادامه داد:«کمیسیون فرهنگی اجتماعی نیز که با ریاست یوسفی نژاد،نائب رئیسی خاکی و دبیری حقیقی تشکیل جلسه می دهد، نفرات دیگری همچون پزشکی،الله آبادی،حاجی صادقیان و خسروی را در ترکیب خود مشاهده می کند.»
وی افزود:« در کمیسیون برنامه و بودجه هم علاوه بر حاجی صا دقیان به عنوان رئیس، مومنی در جایگاه نائب رئیسی و خسروی به عنوان دبیر، مومنی،الله آبادی، جواد و مصطفی حجتی به همراه محمد حسن آسیابانی نیز عضویت دارند.»

رئیس شورای شهر چهارم در سومین سال فعالیت آن همچنین با هشدار آمیز خواندن آمار بالای طلاق در نجف آباد، وقوع ۵۰ درصد این موارد قبل از ازدواج را قابل توجه دانست و افزود:« در این جلسه علاوه بر تاکید بر بررسی ویژه این معضل اجتماعی، مواردی مانند لزوم فرهنگ سازی به منظور کاهش ساخت و سازهای غیر قانونی، حذف اعضای کمیسیون های مختلف با انجام ۳ غیبت غیر موجه و تشکیل جلسه مشترک شهردار، ریاست نظام مهندسی و اداره گاز نجف آباد به منظور بررسی ویژه موضوع واگذاری انشعاب گاز به مشترکان مورد تاکید قرار گرفت.»
عضویت سیزده عضو شورای شهر نجف آباد طی سومین سال فعالیت این مجموعه، در دیگر کمیسیون ها،کار گروه ها،کمیته ها و شوراها نیز به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل خواهد بود.
– آسیابانی(محمد حسن): کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰، شورای آموزش و پرورش، کمیسیون ماده ۵،
– الله آبادی(شهرام): کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵،کمیته بررسی طرحها،کمیته عالی مشارکتها، کارگروه ورزش، کمیسیون توافقات، کار گروه مواد مخدر، کمیته حمل و نقل
– پزشکی(مجید):کمیسیون بررسی طرح ها،کمیته عالی مشارکتها،کمیته زیبا سازی، توانمند سازی و اسکان غیر رسمی، شورای سازمان خدمات موتوری، کمیته کارشناسی اتاق اصناف
– حاجی صادقیان (مرتضی): کمیته کار ماده ۵،کمیسیون عالی معاملات،کمیته فنی،کمیسیون عالی معاملات، کمیسیون در آمد، حوزه نظام وظیفه
– حجتی (جواد): کمیته کار ماده ۵، کمیسیون عالی معاملات،کمیته تحویل، کار گروه اجتماعی،کمیسیون ماده صد۲، کار گروه آب و کشاورزی
– حجتی(مصطفی): کمیته کار ماده ۵،کمیته فنی،کمیته تحویل، کمیته زیبا سازی، کمیسیون توافقات، تقویم املاک
– حقیقی(محمود):کمیسیون ماده ۷۷،کمیسیون در آمد،کمیته انضباطی تاکسیرانی
– خاکی (مهر اعظم):کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵،شورای نامگذاری،کار گروه اجتماعی، کمیته زیبا سازی، کارگروه بهداشت و درمان، کار گروه نهضت سواد آموزی، کمیسیون بانوان
– خسروی(سوسن): کمیته عالی مشارکتها،شورای سازمان رفاهی تفریحی،کار گروه سلامت و امنیت غذایی، کمیسیون بانوان
– فتحیان(مهدی):کمیته فنی،کمیته بررسی طرح ها، کار گروه پسماند، کمیته ماده ۸ قانون نوسازی
– گودرزی(مجتبی): کمیسیون توافقات، تقویم املاک، کمیته حمل و نقل، کار گروه معاینه فنی خودرو، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کمیته آرد و نان و تعزیرات
– مومنی (قربانعلی): کمیسیون ماده ۷۷، شورای نامگذاری،کارگروه ورزش، کمیسیون ماده صد۱، کمیسیون قطع اشجار، کمیسیون سازمان ثبت احوال
– یوسفی نژاد(حسن): کمیته فنی،کمیسیون بررسی طرحها،کمیته تحویل، کمیته زیبا سازی، شورای سازمان نوسازی و بهسازی، کار گروه پسماند، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

منبع خبر:najafabad.ir