تعیین نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات دولتی
تعیین نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات دولتی

رئیس شورای شهر نجف آباد گفت: به منظور پیگیری مطالبات مردم و حل معضلات موجود در بخش های مختلف طی جلسه ای با حضور تمامی اعضای شورای شهر نمایندگان این مجموعه در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات دولتی نجف آباد انتخاب و معرفی شدند. مجید پزشکی رئیس شورای شهر نجف آباد در گفت و […]

رئیس شورای شهر نجف آباد گفت: به منظور پیگیری مطالبات مردم و حل معضلات موجود در بخش های مختلف طی جلسه ای با حضور تمامی اعضای شورای شهر نمایندگان این مجموعه در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات دولتی نجف آباد انتخاب و معرفی شدند.

مجید پزشکی رئیس شورای شهر نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آّباد ضمن اعلام این خبر خاطر نشان ساخت:« بر طبق تصمیمات گرفته شده محسن پورنمازیان به عنوان نماینده شورا در کمیته کار کمیسیون ماده ۵، کمیته فنی، کمیسیون توافقات شهرداری وکمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک) و حسن یوسفی نژاد دیگر عضو شورای شهر نجف آباد به عنوان نماینده شورا در کمیته های کار کمیسیون ماده ۵،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، ماده ۱۰۰ شهرداری، توانمندسازی و اسکان غیررسمی،کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ و شورای سازمان تاکسیرانی انتخاب شدند.»
پزشکی در همین زمینه با اشاره به انتخاب محمدحسن آسیابانی به عنوان نماینده شورا ی اسلامی دوره چهارم در کمیسیون های عالی معاملات ،فنی و تحویل اضافه کرد:« شهرام اله آبادی نیز به نمایندگی از شورای شهر در جلسات کمیته کار کمیسیون ماده ۵ ، کمیسیون های ماده ۷۷، بند ۲۰ ماده ۵۵، توافقات شهرداری، تجدیدنظر ماده ۱۰۰ و شورای حل اختلاف دادگستری و اکرامیان نیز در شورای شهرستان، کمیسیون عالی سرمایه گذاری و دفتر مشارکتهای مردمی شهرداری و کار گروه های بهداشت و درمان، تخصص و امنیت غذایی و مواد مخدر حضور پیدا خواهد کرد.»
حضور جواد حجتی در کمیسیون های تحویل، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک) و سرمایه گذاری در کنار دفتر مشارکتهای مردمی شهرداری، کمیته فنی، شورای سازمان بهسازی و نوسازی و کارگروه آب و کشاورزی و مرتضی حاج صادقیان در کمیته های بررسی طرحهای شهرداری، آرد و نان و تعزیرات و کمیسیون های قطع اشجار، درآمد شهرداری، ثبت احوال در کنار کارگروه های نهضت سواد آموزی و حوزه نظام وظیفه عمومی و شورای نامگذاری دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای شهر نجف آباد را تشکیل میدهد.»
رئیس شورای شهر در همین خصوص با تاکید بر جدیت اعضای شورای شهر در مسیر حل مشکلات مردم اضافه کرد:« در این جلسه همچنین محمود حقیقی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون توافقات شهرداری، کمیته انضباطی ، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شورای نامگذاری و سوسن خسروی نیز به عنوان عضو کمیسون های بانوان، سرمایه گذاری و دفتر مشارکتهای مردمی شهرداری و شوراهای عالی معماری و شهرسازی و سازمان رفاهی تفریحی و همچنین کار گروه اجتماعی انتخاب شدند.»
عضویت مهدی فتحیان در کمیسیون های تحویل، معاملات، درآمد شهرداری،کمیته ماده ۸ قانون نوسازی و کار گروه پسماند شهری در کنار انتخاب مجتبی گودرزی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون های ماده ۷۷، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک)، کمیته بررسی طرحهای شهرداری، سازمان اتوبوسرانی و کارگروه معاینه خودرو نیز از دیگر مصوبات تصمیم اخیر شورای شهر نجف آباد به شمار می آید.
در برنامه ریزی های صورت گرفته همچنین قربانعلی مومنی به عنوان نماینده شورای شهر نجف آباد در کمیسیون توافقات شهرداری، کارگروه ورزش، شوراهای سازمان پایانه ها و نامگذاری و همچنین مجید پزشکی نیز به عضویت در کمیسیون های بررسی طرحهای شهرداری، درآمد شهرداری، ماده ۵ و شوراهای نظارت بر صنوف و آموزش و پرورش انتخاب شده اند.»